نمایندگان

نمایندگان استان مازندران

----------------------------------------------------------------------------------------------------
عباسعلي شيخ نژاد
نوشهر
0911-113-8127
--------------------------
عبدالمناف ديوسالار
رويان
0911-913-2094
--------------------------
سيد شرف الدين شريفي
نور
0911-322-0112
--------------------------
قربانعلی خاکپور
ایزدشهر
0911-121-2117
--------------------------
مهرداد پاکار
سرخرود
0911-115-0582
--------------------------
قنبر علي اسماعيل زاده
بابلسر
0911-313-6990
--------------------------
عباس تقی پور
بابلسر
0911-213-1356
--------------------------
بهزاد سلماني
آمل
0911-125-0125
--------------------------
نقي اله وردي
بابل
0911-311-2665
--------------------------
جعفر پورملك
بابل
0911-111-1081
--------------------------
محسن داوودي
بابل
0911-111-3555
--------------------------
ميلاد آهنگريان
بابل
0912-291-2948
--------------------------
حامد برزگر لموكي
قائمشهر
0911-326-3541
--------------------------
الیاس سیه چهره
سورک
0911-110-3202
--------------------------
وحید کوهی
اسرم
0911-151-4399
--------------------------
حسن ایوبی
بهشهر
0911-355-5677
--------------------------
حمزه مرادي
نكا
0911-959-9371
--------------------------
حسين بهمن يار
رستمكلا
0911-152-3398
--------------------------
حسينعلي عموزاد
خليل شهر
0911-257-1503
--------------------------
علي حسين عظيمي
گلوگاه
0911-352-2085
--------------------------

نمایندگان شهر تهران

-------------------
علی شکری
0912-688-6944
-------------------
داوود عربگری
0912-111-3230
-------------------
علی صالحی
0912-103-0266
-------------------
داوود ثنایی
0912-171-8453
--------------------

نمایندگان استان گلستان

--------------------
مرتضي رجبي
گرگان
0911-171-8632
--------------------
يحيي گرزين
گرگان
0911-171-3880
--------------------
مراد علی شکوه خواه
گرگان
0911-171-6247
--------------------
محمد رضا میرزایی
گرگان
گرگان 0911-371-4919
--------------------
احمد جليلي
آق قلا 0911-370-9881
--------------------
عبدالخالق ايري
آق قلا 0911-372-2258
--------------------
عبدالعزيز خسروي
آق قلا 0911-767-2706
--------------------
عبدالکریم قرنجیک
آق قلا
0911-270-7187
--------------------
عبدالحميد كر
گنبد
0911-376-8768
--------------------
حسين انصاريان
كلاله
0911-176-2945
--------------------

نمایندگان استان آذربايجان شرقي

--------------------

بهزاد اسدالهي يار
بناب
0914-421-3230
--------------------

غلامرضا عباسی
مرند
0912-684-8531
--------------------

نمایندگان استان هرمزگان

--------------------
مصطفی زره زاده
جاسک
0917-765-3246
--------------------
محمد پویا
جاسک
0917-197-1066
--------------------
مازندران، شهرستان نکا
جنب شرکت سیمان نکا

مدیر فروش: سامان احمدی ؛09111536742
مسئول فروش: علی خلیلی ؛ 09119540366
01134720600
©2019 Sarit, All Right Reserved