اطلاعات تماس
    دفتر فروش
  مازندران، شهرستان نکا
جنب شرکت سیمان نکا

مدیر فروش: سامان احمدی ؛09111536742
مسئول فروش: علی خلیلی ؛ 09119540366
  01134720600
     
    کارخانه
  مازندران، شهرستان نکا
جنب شرکت سیمان نکا

دفتر مدیر عامل 01134723592

مدیر مالی: ابراهیم نژاد ؛ 09111111416

شماره های کارخانه
  01134720601
01134720602

01134720603
  info@sarit.ir
   
     
مازندران، شهرستان نکا
جنب شرکت سیمان نکا

مدیر فروش: سامان احمدی ؛09111536742
مسئول فروش: علی خلیلی ؛ 09119540366
01134720600
©2019 Sarit, All Right Reserved